top of page

Betingelser

 

Når du gjennomfører et kjøp fra Skrivdegfri/Unni Giljarhus , samtykker du til betingelsene nedenfor.

 

Om selgeren

Skrivdegfri/Unni Giljarhus 
Cathinka Guldbergsveg 9F, 2609 Lillehammer

skrivdegfri@yahoo.com
Org.nr: 9281131025

 

Vilkår

Ved å gjennomføre kjøp av tjenester og produkter fra meg, godtar du disse vilkårene og betingelsene. Når du bestiller godkjenner du samtidig at du har lest og forstått vilkårene og betingelsene. Disse vilkårene og betingelsene kan endres, og du aksepterer at du er bundet av vilkårene og betingelsene som er gjeldende på det tidspunktet du gjennomfører bestillingen.

Priser og gebyrer:
Opplysninger om de totale prisene og eventuelle gebyrene blir opplyst på utsjekkssiden før bestillingen blir gjennomført.

Jeg forbeholder meg retten til å endre priser, gebyrer og innhold i produkter og tjenester som tilbys, men pris og innhold vil alltid overholde den avtalte prisen og tidsperioden. Dersom du har bestilt et produkt eller tjeneste til en pris på et gitt tidspunkt, og ønsker å bestille mer, kan prisen imidlertid ha blitt forandret.

Betaling

Programmet betales gjennom Vipps eller ved faktura dersom dette er avtalt. Kan deles i to eller fire avdrag.

Levering og tilgang

"Skru opp ditt indre lys" går over 12 uker, med pause i uke 28,29 og 30 i juli. Altså til sammen 15 uker.

Se detaljer under praktisk informasjon om programmet

Plassen er sikret med en gang kjøpet er gjennomført og facebookgruppe gis tilgang til før programmet starter. 

Angrerett 

Påmelding til programmet er bindende, og selges uten angrerett. Kjøp vil ikke bli refundert. Dersom det er avtalt en betalingsplan, vil kjøper bli holdt ansvarlig for å gjennomføre de avtalte betalingene til avtalte tider.

Unntaksvis refusjon av kursavgift ved alvorlig sykdom. 

Refusjon/ delvis refusjon av kursavgift gis kun ved fremlagt legeerklæring ved langvarig sykdom eller skade som gjør det vanskelig å delta på et senere kurs.

Force majeur

Er Unni Giljarhus forhindret fra å utføre en tjeneste som følge av omstendigheter når partene ikke kan råde over denne, så som brann, krig, naturkatastrofer, eller forsinkelser hos 3. parter er Unni Giljarhus fritatt for alt ansvar.

Ansvarsfraskrivelse
Programmet gir  ingen garantier for at kjøper oppnår målbare forbedringer i sine resultater, da dette vil avhenge av innsatsen din, individuelle forutsetninger og hensyn.

Jeg vil gjøre mitt beste for å veilede deg slik at du oppnår det du setter deg som mål, men du erkjenner at jeg ikke kan garantere at du vil oppnå et bestemt resultat, verken helsemessig, økonomisk eller på noen annen måte, gjennom bruken av mine programmer, produkter, tjenester og programmateriell. 

Jeg fraskriver meg også uttrykkelig ansvar for dine valg, handlinger, resultater, bruk eller misbruk av informasjonen som du finner innenfor mine programmer, produkter, tjenester eller programmateriell, og jeg kan ikke holdes økonomisk ansvarlig for eventuelle tap dine valg eller handlinger kan lede til.

Taushetsplikt

Jeg respekterer ditt privatliv, og det er et krav at du respekterer privatlivet til andre som deltar på programmet sammen med deg. Det betyr at dette er en gjensidig avtale om taushetsplikt. Du står fritt til å diskutere dine personlige resultater fra program og oppgaver. Derimot må all erfaring og uttalelser, muntlig eller skriftlig, fra alle andre deltakere holdes konfidensielt. 

 

Personopplysninger.

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

 

Betingelsene kan bli oppdatert, og du er til enhver tid bundet av de gjeldende betingelsene.

Publisert: 29.05.2023

Sist oppdatert: 29.05.2023

For spørsmål eller andre henvendelser, send epost 

82F5E13A-E8DD-4CDD-8BCE-8BECA7F67FAF.jpeg
bottom of page